Escher Water Projects
Lijn

Wat & Hoe

Versnellen van maatschappelijke innovaties

Maatschappelijk relevante innovatieprocessen lopen vaak onnodig vast door ogenschijnlijk tegengestelde belangen, door gebrek aan vertrouwen, aandacht of steun van bovenaf. Escher gaat met stakeholders actief op zoek naar de bottlenecks, belemmeringen en vooral: kansen.
Hij zoekt actief naar pilot locaties, naar launching customers en shared values om de slagingskansen van maatschappelijk relevante innovaties te vergroten. Escher zet zo nodig, meestal op een vriendelijke manier, druk op het systeem om de brede toepassing van innovaties te versnellen.

Simulatiespelen ter verbetering van werkprocessen en samenwerking

Simulaties of simulatiespelen van werkprocessen maken gedragspatronen zichtbaar; Sterke punten en verbeterpunten in de gesimuleerde werkprocessen worden inzichtelijk. Ieder speelt zijn eigen rol; door simulaties ervaren de deelnemers individueel en per groep de dynamiek van de samenwerking. Simulatiespelen creëren draagvlak, ruimte en aanknopingspunten voor verandering.
Als organisatieadviseur en veranderkundige vindt Escher dit een van de meest krachtige en plezierigste impulsen voor verandering. Zie:
Over Simulatiespelen en
Voorbeeld Simulatiespel bij RWS en
Opdrachtgevers over simulatiespelen.

Verandertrajecten binnen of tussen organisaties

Joris Escher heeft ruime ervaring als verandermanager. Recente projecten zijn de implementatie van Life Cycle Costs (LCC) en Value Engineering bij RWS.
In verandertrajecten zoekt Escher altijd de kracht van de mensen om door learning-by-doing de verandering tot stand te brengen. Het aan den lijve ondervinden wat de verandering inhoudt voor je eigen werk, is de beste weg naar draagvlak.

Creative Problem Solving & Design Thinking

Iedereen is creatief! De beste ideeën hebben uw medewerkers zelf. Creative Problem Solving (CPS) is de manier van werken waarin op een concrete probleemstelling met brainstorms een groot aantal oplossingen worden bedacht. Bij het selecteren van de beste oplossingen wordt er op gelet dat juist de vernieuwende ideeën aandacht krijgen. Elkaar versterkende ideeën worden gecombineerd in nieuwe concepten van werken en samenwerken.
Bij Design Thinking wordt aan het CPS-proces een extra dimensie toegevoegd. Van te voren wordt een onderzoek gedaan ter inspiratie van de beoogde verandering. Bij dit onderzoek wordt in het bijzonder gelet op de menselijke behoeften. Bij het proces worden altijd de gebruikers betrokken maar ook bijvoorbeeld een ontwerper, psycholoog of journalist voor het toevoegen van een andere inspirerende invalshoek.
Design Thinking is een spannende integratieve manier van werken.

Losse workshops en bijeenkomsten

Escher heeft o.m. als facilitator bij het LEF Future Center van RWS ruim tien jaar ervaring met het organiseren van spannende, creatieve en effectieve bijeenkomsten. Hij besteedt, vanuit zijn expertise als organisatieadviseur en veranderaar veel aandacht aan het helder krijgen van de vraag van de opdrachtgever. Een bijeenkomst maakt altijd deel uit van een verbeterproces. Escher stuurt op resultaten waarmee u verder kunt.