Escher Water Projects
Lijn

Waarom water?

Water vraagt van ons dat we samenwerken. Om zelf veilig te zijn, om schoon en genoeg water te hebben, om de natuur te beschermen, moeten we, in alles wat we doen, rekening houden met water en met elkaar.

Dat maakt water een van de meest complexe en uitdagende onderwerpen van vandaag. Met de groeiende wereldbevolking, het veranderende klimaat, de stijgende zeespiegel en de opwarmende aarde wordt de complexiteit er niet minder op.
Het wordt zo ingewikkeld, en soms ook conflictueus, dat aparte onafhankelijke mensen nodig zijn om het denk- en uitvoeringsproces te begeleiden om vorm te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling en duurzame innovaties. Belangeloos, maar in dienst van het algemeen belang. Dit is een rol die niet altijd onderkend wordt, maar ik wil zo’n mens zijn; een verbindende, vormende, creatieve en stimulerende kracht.

Ik vind het een constante opdracht en uitdaging om de opgaven van de overheden in Nederland op een lijn te krijgen met belangengroepen, om kennisinstituten daarop aan te laten sluiten en ruimte te scheppen voor bedrijven om de goede dingen te doen in dienst van het maatschappelijk belang: Veiligheid, schoon en genoeg water en een gezonde natuur, ook in de stad.

Joris Escher, 2018

Waarom water