Bruggen
Lijn

Waarom Escher Water Projects?

Escher Water Projects (Joris Escher en netwerkpartners) staat voor het realiseren van duurzame resultaten door bestaande structuren en patronen te doorbreken. Escher werkt vaak met creatieve participatieve verandermethoden als Simulatiespelen, Creative Problem Solving, Change by Design en Value Engineering.

Met Joris Escher zet u een krachtige buitenboordmotor bij omdat u tijdelijk meer stuwkracht nodig heeft. Maakt niet uit in welke rol, maar meestal in een van de volgende:

Joris Escher ontwerpt en begeleidt, samen met u, het denk- en werkproces om de beste resultaten te krijgen voor opdrachtgevers, stakeholders, maatschappij en milieu. Escher is actiegericht en stuurt op maximalisatie van maatschappelijke waarden als beperking van de CO2-uitstoot, circulariteit en sociale rechtvaardigheid.

Voorbeeldprojecten: Agenda 2050 Ijsselmeergebied, IJsselmeertop 2016, Ecologisch Herstel Eems Dollard.

Escher Water Projects slaat de bruggen tussen innovatoren (uitvinders, kunstenaars, onderzoeksinstituten, bedrijven), innovatieve ambtenaren, besluitvormers en burgers om de innovatie succesvol tot brede toepassing te brengen. Als er gaten dreigen te vallen in het eigenaarschap voor de voortgang, gaat hij actief op zoek om het innovatieproces niet onnodig stil te laten vallen. Escher trekt en duwt, sjort en wringt om de voortgang erin te houden. Hij zorgt voor de timing, de gelegenheid, de juiste mensen en de klik tussen die mensen om innovatiekansen te verzilveren.

Voorbeeldprojecten: Achteroevers, Plastic Free Rivers Makathon, Open Data Estafette Water.

Strategisch organisatieadvies en implementatie. Jarenlange ervaring met ontwerpen en begeleiden van strategische plannen en toekomstvisies en de vertaling naar operationele doelen en implementatie. Simulatiespelen kunnen een doeltreffend hulpmiddel bij zijn bij de implementatie van ‘soll’-situatie of de analyse van de ‘ist’-situatie. Escher weet onbewuste gedragspatronen zichtbaar en begrijpelijk te maken.

Voorbeeldprojecten: Assetmanagement Oost Nederland, LCC bij RWS, Visie Aanleg & Onderhoud RWS

Escher wordt veel gevraagd voor als dagvoorzitter van bijeenkomsten en conferenties.

Voorbeeldprojecten: IJsselmeertop 2016, Conferentie RWS & ProRail, Techniekdag RWS, ICT-dag Enexis, Samenwerking UWV, Assetmanagement Verbindt Nederland.

Escher treedt op als mediator bij risicovolle overlegprocessen tussen overheden en burgers. Hij is creatief in manieren om vastgelopen onderhandelingen los te trekken.

Voorbeeldprojecten: Woningen voor statushouders in Gilze-Rijen.