Escher Water Projects
Lijn

Opdrachtgevers over Joris

 • Joris begeleidt op zijn eigen scherpzinnige en constructieve wijze en optimaliseert zo het resultaat. Fijne samenwerking, Smaakt naar meer.

  -Monique Bekkenutte, Directeur Koninklijk Nederlands Waternetwerk

 • Joris is goed voorbereid, energiek, enthousiasmerend, scherp, kritisch en doorvragend wanneer nodig.

  -Rob Bouwman, I&M DGRW, projectleider Gebiedsagenda 2050 IJsselmeer

 • Joris heeft ons goed op weg geholpen door ons scherpe vragen te stellen over de aanpak van ons MIRT-onderzoek Eems-Dollard en vervolgens steeds de spiegel voorgehouden: ''zijn we op de goede weg?" Met zijn creatieve aanpak van de brede bijeenkomsten waar veel partijen bij waren betrokken, hebben we het noodzakelijke draagvlak gekregen. Door zijn bijdragen konden we snel tot eerste resultaten komen.

  -Regina Oosting, Projectmanager MIRT-onderzoek Eems Dollard, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • Als implementator ondersteunt Joris ons door met zijn prikkelende gedrevenheid mensen bij elkaar te brengen in Communities of Practice, bijeenkomsten met marktpartijen te organiseren en via diverse bestaande overleggen binnen RWS het onderwerp LCC op de agenda te krijgen en te houden.

  -Jasper Schavemaker, Projectleider LCC - RWS

 • Samenwerken met Joris heb ik als zeer plezierig/een feestje ervaren. Als facilitor heeft hij mij geholpen om in de samenwerking met een van onze partners grote stappen te zetten. Strategische thema's zijn verkend, maar ook concreet gemaakt. Daar plukken we dagelijks de vruchten van. Joris heeft het vermogen om vanuit de overview zijn eigen energie in te zetten zodat dingen ook concreet en actie gericht worden gemaakt.

  -Hans Eenhoorn, strategie RWS

 • Met Joris heb je altijd meer in huis dan je denkt. Hij is heel goed in staat om groepen in alle omstandigheden verder te brengen. In een groepsproces signaleert hij alles en gaat hij de lastige situaties niet uit de weg. Joris neemt niet alleen ontzettend veel ervaring mee, maar ook zeer creatieve en diepe gedachten. Dit combineert hij met veel enthousiasme en gedrevenheid.

  -Rens Huisman, (Projectleider Water Governance Implementation Program Ethiopië, Waterschap Zuiderzeeland)

 • Joris heeft RWS en RDW op vriendelijke en creatieve manier , zonder het doel uit het oog te verliezen, ¬†geholpen om de samenwerking vorm te geven.

  -Arjan van Vliet, RDW, Strategie en Externe Ontwikkelingen, RDW

 • Deze Escher schildert ook. Een palet met een enthousiasmerende stijl. Joris is gedreven door de inhoud van wat hij aanpakt, van dagvoorzitter, tot procesbegeleider, heerlijk om met hem te werken.

  -Rien Bout, Senior Beleidsadviseur Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • Joris heeft ons geholpen met een brainstorm over dit onderwerp. Hij zit er boven op, volgt de redeneringen, haalt de zwakke kanten uit het programma en is sterk gericht op het bereiken van een goed resultaat voor alle partijen.

  -Dr.ir. Merten Hinsenveld MCM, Directeur Centrum Ondergronds Bouwen

 • Het is bijzonder fijn samenwerken met Joris en dat heeft verschillende oorzaken. Joris luistert echt naar mij als klant en kan heel snel schakelen van de door mij geschetste uitdaging/probleemstelling naar een doel wat we willen bereiken. Daarbij is Joris creatief in het gebruik van oa middelen en werkvormen om het doel te bereiken. Ook weet Joris me elke keer weer te verbazen met een uitgekiend programma dat succesvol is. Kortom; ik vind het erg plezierig om met Joris samen te werken en kan er van opaan dat het eindresultaat geslaagd is.

  -Jacqueline te Lindert, Omgevingsmanager Rijkswaterstaat

 • TASK heeft ervaren dat Joris gesprekken tot stand kan brengen door mensen in een groep zich te laten uiten. Daarmee komt een groep verder, wordt kennis breder gedeeld en krijgen niet alleen de extraverte personen alle aandacht. Dat lukt hem door verrassende vragen te stellen, Hiermee wordt de fundatie gelegd van inzicht in jezelf, in de groep en hoe zaken lopen zodat beweging/verandering op gang komt.

  -Geert Kotter, Directeur TASK